O Fundacji

Image


Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą? jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z terenu całej Polski. Patronat nad programem objął prof. Zbigniew Religa, a przewodniczącą Rady Fundacji jest Beata Tyszkiewicz.

    Sprawami podopiecznych Fundacji bezpośrednio zajmują się pracownicy Centrum Charytatywnego ?Koniczynka?. To do nich rodzice i opiekunowie dzieci przesyłają faktury i rachunki związane z leczeniem i rehabilitacją, a także poprawą warunków bytowych. Tutaj organizuje się zbiórki publiczne na rzecz podopiecznych, odbywające się w wielu miejscach kraju.

    Pracownicy Fundacji pomagają podopiecznym pozyskiwać darowizny, redagują ich apele o pomoc, zakładają subkonta dla nowych dzieci. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpłat dokonywanych na jej podopiecznych. Koszty obsługi księgowej, informacyjnej i informatycznej ponad 10 000 kont podopiecznych wynoszą ponad 1 000 000 zł rocznie. Do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci zrzeszonych w Fundacji codziennie w godzinach 7.00?16.00 pozostaje 17 pracowników.

Fundacja Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą? prowadzi dla swoich podopiecznych nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne w ramach ośrodka rehabilitacji ?Amicus?.

W celu pozyskania środków na swoją działalność oraz na pomoc dla dzieci Fundacja wydaje pięknie opracowane kolorowe książki skierowane do najmłodszych czytelników, zawierające płyty CD, na których dzieciom czytają wybitni i znani polscy aktorzy. Są wśród nich Irena Kwiatkowska, Beata Tyszkiewicz, Piotr Adamczyk, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Łaniewska. Ich interpretacje ożywiają baśniowe światy, które porwą i zachwycą każde dziecko.

Wśród oferty wydawniczej Fundacji znajdują się także kalendarze oraz pozycje bibliofilskie. Wszystko to można kupić w sklepie internetowym Fundacji www.bremo.pl lub już 9 grudnia 2012 r. na józefowskim jarmarku.
(ze strony www.dzieciom.pl)

Additional information